Förening

Medlemskap 2016

Familj 600 kr/år
Senior, enskild 400 kr/år
Junior, enskild 300 kr/år
Stödmedlem 250 kr/år

För medlemskap inbetala lämplig avgift på Bankgiro 267-0008 och uppge: namn, personnummer, adress, telefon och e-mail.

Styrelse Everlövs Ryttarsällskap 2020

Ordförande: Thowe Sundström

Sekreterare: Ellinor Jangenfeldt

Kassör: Camilla Larsson

Ledamot: Elisabeth Edwardsson

Ledamot: Lotta Botvidsson 

Suppleant: Natalie Sandqvist