Förening

Medlemskap 2016

Familj 500 kr/år
Senior, enskild 300 kr/år
Junior, enskild 200 kr/år
Stödmedlem 150 kr/år

För medlemskap inbetala lämplig avgift på Bankgiro 267-0008 och uppge: namn, personnummer, adress, telefon och e-mail.

Styrelse Everlövs Ryttarsällskap 2013

Ordförande: Ann-Louise Ohlsson

Sekreterare: Ellinor Jangenfeldt

Kassör: Camilla Larsson

Ledamot:Thowe Sundström

Ledamot: Laila Andersen

Suppleant: Elisabeth Edwardsson